Dobnikar, Mojca

Izvirni jezik:
angleščina, francoščina, hrvaščina, nemščina, srbščina
Ciljni jezik:
slovenščina

E-pošta:

mojcadobnikar@siol.net

Izvirni jezik:

angleščina, francoščina, hrvaščina, nemščina, srbščina

Ciljni jezik:

slovenščina

Področja prevajanja:

družboslovje in humanistika, strokovna besedila

Biografija:

Med najpomembnejšimi področji prevajanja so politična ekonomija (K. Marx, Kapital, 1. zvezek; M. Heinrich, Kritika politične ekonomije), socialne in politične teorije (S. Lessenich, Novo izumljanje socialnega; J. Hirsch, Gospostvo, hegemonija in politične alternative; b. hooks, Naša pozicija: Razred je pomemben; H. D. Thoreau, Walden: Življenje v gozdu; S. Benhabib, Pravice drugih: Tujci, rezidenti in državljani; J. Dryzek, Politika Zemlje: Okoljski diskurzi; sociološka gesla za Veliki splošni leksikon), feministične teorije (C. Arruzza, Nevarna razmerja: Poroke in razveze marksizma in feminizma; J. Squires, Spol in politična teorija; A. Kollontaj, Ženska v socializmu), zgodovina (H. Zinn, Ljudska zgodovina Združenih držav Amerike; A. Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast: Revolucija 1917 v Peterburgu), socialna zgodovina (P. Brown, Telo in družba: Moški, ženske in spolna vzdržnost v zgodnjem krščanstvu; G. Heinsohn in O. Steiger, Uničenje modrih žensk: Prispevki k teoriji in zgodovini prebivalstva in otroštva), teorije seksualnosti (Freud, Sigmund, Tri razprave o teoriji seksualnosti; W. Reich, Sexpol), umetnostne teorije (G. Raunig, Umetnost in revolucija: Umetniški aktivizem v dolgem 20. stoletju; I. Arns, Avantgarda v vzvratnem ogledalu). V preteklosti je prevajala članke s področja arhitekture in urbanizma, med drugim za arhitekturno revijo ab in del monografije E. Neuferta Projektiranje v stavbarstvu. V zadnjih letih je prevedla knjigo Louisa Adamiča Iz mnogih dežel in Adamičevo biografijo izpod peresa Johna Enyearta Smrt fašizmu: Boj Louisa Adamiča za demokracijo, trenutno pa pripravlja prevod za prvo integralno izdajo Adamičeve zadnje, nedokončane knjige Orel in korenine, ki bo obsegala prenovljeni prevod že objavljenega dela knjige in prvi prevod doslej neobjavljenega dela.