Rajar, Breda

Izvirni jezik:
angleščina, nemščina

Ciljni jezik:
slovenščina