Mednarodni prevajalski simpozij

Mednarodni prevajalski simpozij je osrednje letno srečanje književnih prevajalcev, na nacionalni ravni pa edino strokovno srečanje prevajalcev leposlovja in humanistike, ki poteka že od leta 1975 in na katerem poleg slovenskih strokovnjakov sodelujejo tudi prevajalci in prevodoslovci iz tujine. Simpozij je namenjen odpiranju zahtevnejših prevajalskih vprašanj na razpisane teme, ki pa jih dopolnjujejo strokovne obdelave prostih tem. Hkrati gre tudi za krepitev vezi s tujino in povezovanje Društva s številnimi tujimi fakultetami in kulturnimi ustanovami. V zadnjih letih DSKP eno izmed tem simpozija v luči gostovanj na knjižnih sejmih v Bologni in Frankfurtu posveča tudi prevajanju slovenske književnosti v tuje jezike.

Kronološki seznam srečanj:

Bled, 17.–19. oktobra 1975.
Prvo skupno delovno srečanje prevajalcev vseh smeri in strok iz vse Jugoslavije.
Glavna tema: Vloga prevajalstva v naši družbi.
Druge teme: Teorija prevajanja. – Problemi znanstvenega in tehničnega prevajanja. – Prevajanje poezije. – Posebne panoge prevajanja. – Pravni problemi prevajalstva. – Vloga prevajanja v življenju narodov. – Prevajanje iz orientalskih jezikov.

Radenci, 9.–10. oktobra 1976.
Delovno srečanje jugoslovanskih književnih prevajalcev. Tema: Ivan Cankar v jezikih
m književnostih jugoslovanskih narodov in narodnosti.

Koper, 6.–8. oktobra 1977.
Temi: Vloga in pomen prevajanja v sodobni družbi. Družbeni in kulturni status
prevajalcev.
Na srečanju je bil 7. oktobra slovesni zbor DSKP ob 25-letnici društva s podelitvijo
listin in priznanj zaslužnim prevajalcem.

Novo mesto, 6.–8. oktobra 1978.
Tema: Oton Župančič v prevodih.

Črni vrh nad Idrijo, 12.–13. oktobra 1979.
Tema: Iz zgodovine prevajanja na Slovenskem.

Postojna, 3.–4. oktobra 1980.
Temi: Iz zgodovine prevajanja na Slovenskem. Prevajalci na Primorskem.

Maribor, 9.–10. oktobra 1981
Tema: Iz zgodovine prevajanja na Slovenskem.

Kranjska gora, 8.–10. oktobra 1982.
Teme: Prevodi Franceta Prešerna in prevodi njegovih poezij.
O vlogi prevodne literature v razvoju nacionalne kulture. Iz prevajalske prakse.

Portorož, 7.–9. oktobra 1983.
Temi: Vloga prevajanja v oblikovanju nacionalne kulture. Primorski krog prevajalcev.

Krško, 28.–30. septembra 1984.
Tema: 400-letnica prevajanja na Slovenskem.

Ptuj, 4.–6. oktobra 1985.
Temi: Metamorfoze prevedenih besedil. Prevajalsko delo in osebnost Antona Sovreta
(1885-1963).

Škofja Loka, 26..–28. septembra 1986.
Tema: Vpliv prevoda na oblikovanje knjižnega jezika.

Moravske toplice, 25..–27. septembra 1987.
Teme: Kritika prevajanja. Vuk Karadžic in prevajanje. Prevajalci Pomurja in Porabja.

Radovljica, 30. septembra .– 2. oktobra 1988.
Temi: Novi mediji in prevajanje. Iz zgodovine slovenskega prevajanja.

Dolenjske toplice, 29. septembra .– l. oktobra 1989.
Temi: Prevajanje dialektov in žargonov. Iz zgodovine prevajanja.

Preddvor pri Kranju, 28.–30. septembra 1990.
Temi: Prevod kot kot estetski fenomen. Linhart, prevajalec in prirejevalec.

Preddvor pri Kranju, 27.–29. septembra 1991.
Temi: Prevajanje filozofije. Problemi novega slovenskega prevoda Biblije.

Preddvor pri Kranju, 25.–27. septembra 1992.
Temi: Prevod in narodova identiteta. Prevajanje poezije.

Žalec, 24.–26. septembra 1993.
Temi: Prevod – posnetek, reprodukcija, interpretacija. Prevajanje dramatike.

Žalec, 23.–25. septembra 1994.
Temi: Prevajanje slovenske književnosti. Prevajanje za radio in TV.

Bled, 6.–8. oktobra 1995.
Temi: Prevod in besedilo. Prevajanje romana.

Maribor, 4. in 6. oktobrom 2013. Temi: Izvirnost in potujevanje v prevodih. Vloga in značaj prevoda v sedanjem času.

Maribor, 10. in 12. oktobrom 2014. Teme: Janko Moder in prevajanje (ob 100-letnici rojstva). Prevajanje dokumentarne literature (pisma, dnevniki, spomini, avtobiografije). Prevajanje med mojstrenjem in mojstrstvom.

Radovljica, 9. – 11. oktobra 2015. Teme: Prevajalska in prevajalčeva svoboda. Prevajanje za oder. Govorna karakterizacija literarnih oseb v prevodu.

Ljubljana, 7. in 8. oktober 2016. Teme: Spol in prevod. Radojka Vrančič in prevajanje (ob 100-letnici rojstva). Prevajanje slovenske literature v južnoslovanske jezike I (hrvaščina, srbščina, bosanščina, črnogorščina).

Maribor, 6.–8. oktober 2017. Teme: Politika in prevod. Prevajanje slovenske literature v južnoslovanske jezike II (makedonščina, bolgarščina).

Ljubljana, 5. in 6. oktober 2018. Teme: Prevajanje reglementirane poezije. Med prevodoslovno teorijo in prevajalsko prakso. Prevajanje slovenske literature v italijanščino.

Potrna, 4.–6. oktober 2019. Teme: Prevajanje antičnih besedi. Prevajanje humorja. Prevajanje slovenske literature v nemščino.

Maribor, 9. oktober 2020 / Lendava, 10. in 11. oktober 2020. Temi: Prevajanje otroške in mladinske književnosti iz tujih jezikov in v tuje jezike. Prevajanje leposlovnih in humanističnih besedil v madžarščino in iz madžarščine.

Nova Gorica, 1.–3. oktober 2021. Temi: Premene prevajalstva v samostojni Sloveniji: prevajalci kot literarni posredniki. Prevajanje leposlovnih in humanističnih besedil v angleščino in iz angleščine.

Accessibility