Vodstvo

UPRAVNI ODBOR

Tanja Petrič – predsednica
Živa Čebulj
Iztok Ilc
Seta Knop
Maja Kraigher
Marjanca Mihelič
Julija Potrč Šavli
Barbara Pregelj
Mateja Seliškar Kenda
Đurđa Strsoglavec
Dušanka Zabukovec
(nadomestna članica: Sara Špelec)

NADZORNI ODBOR

Nada Marija Grošelj
Matej Hriberšek
Anja Naglič
(nadomestna članica: Saša Jerele)

ČASTNO RAZSODIŠČE

Aleš Berger
Amalija Maček
Štefan Vevar
(nadomestna članica: Lijana Dejak)

Accessibility