Revija Hieronymus

Hieronymus, prva slovenska revija o prevajalstvu, prihaja med bralce v času, ko se obseg prevajalske dejavnosti tako v Sloveniji kot v Evropi in v svetu občutno povečuje in ko postaja zavest o pomenu prevajanja in prevodov v zgodovini in danes vse trdnejša. Revija stopa na mesto Zbornika Društva slovenskih književnih prevajalcev, katerega izhajanje se je zaključilo z 31. zvezkom in ki je bil v zadnjih treh desetletjih osrednji slovenski forum za razpravljanje o najrazličnejših prevajalsko relevantnih vprašanjih z zgodovinskega, teoretskega, opisnega, kritiškega in z drugih stališč. Hieronymus želi to poslanstvo nadaljevati, obenem pa si bo prizadeval refleksijo o prevajanju, prevodih in z njimi povezanih pojavih razširiti v vsebinskem pogledu pa tudi z upoštevanjem karseda široke palete pristopov k problematiki. V novi publikaciji bo prostor za razprave, poljudne članke, eseje, prispevke s prevajalskih delavnic, prevodne kritike, prevodne predloge, poročila o društveni dejavnosti in vsaj občasno, tudi za kakšen prevod.

Accessibility