Zborniki

Leta 1975 so začeli izhajati društveni zborniki, ki so si kmalu pridobili značaj redne letne publikacije, vezane na vsakoletna društvena srečanja oz. mednarodne simpozije. Toda nasprotno od srečanj, ki so se od legendarnega vsejugoslovanskega srečanja prevajalcev leta 1975 na Bledu vrstila vsako jesen, zborniki zlasti sprva niso izhajali redno. Nekateri so zato označeni kot dvojne ali celo trojne številke, zgodilo pa se je tudi, da jih je v istem letu (1985) izšlo po več. Zborniki objavljajo predvsem referate z društvenih srečanj in nekaterih drugih prireditev, občasno tudi bibliografije, zapiske diskusij, poročila o dejavnostih društva, nekrologe in nekatere druge prispevke na temo prevajanja, prevodoslovja in stanovske problematike. Od leta 2022 do 2006 je izhajala serija Obdobni pristop, ki vključuje 5 zbornikov in se s prevajalsko problematiko ukvarja po periodizacijskem ključu.

Accessibility