Zbornik DSKP – 27

8,00 

Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil (Obdobni pristop 1)

Uredila: Martina Ožbot Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Na zalogi

Zbornik DSKP ‒ 27
Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil
(Obdobni pristop 1)

Uredila: Martina Ožbot
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljubljana 2002
mehka vezava, 412 strani
ISBN: 961-90386-7-3
Cena: 8,00 €

To je prvi zbornik iz serije Obdobni pristop, ki se s prevajalsko problematiko ukvarja po periodizacijskem ključu. Najdaljši razdelek je posvečen problematiki prevajanja srednjeveških in renesančnih besedil.

Kazalo

Uvod urednice

Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil
Jože Krašovec: Prevajanje imen v renesančnih prevodih Svetega pisma
Jonatan Vinkler: Prevajanje v srednjem veku med translatio fidei, imperii et studii
Primož Simoniti: Latinska lirika srednjega veka prevajalčevi problemi in dileme
Boris A. Novak: O svežini jutranje in večerne rose, o ljubezenski pesmi škrjanca in trubadurja
Janez Menart: O prevajalskem ptičjem mleku
Hans J. Vermeer: Vom Mittelalter lernen?
Vladimir Pogačnik: Pesem o Rolandu v dveh slovenskih prevodih
Tone Smolej: »Zazri se v nas: pet, šest nas tu visi.« Recepcija Villonovega Epitafa na Slovenskem
Miha Pintarič: Villon: prevod ironije in ironija prevoda
Branko Madžarevič: Pravi obraz stvari ali abeceda Esejev v prevodu
Janko Moder: O naslovih Frančiškove Sončne pesmi v slovenščini
Ciril Zlobec: To in ono, a ves čas eno samo (Izpoved prevajalca brez zardevanja in brez slabe vesti)
Srečko Fišer: Podobe prave in goljufne (O Prešernu, Petrarcu in poetiki prevajanja poezije)
Martina Ožbot: Machiavelli in Boccaccio v Koširjevih oblačilih: k vprašanju prevajalčevega osebnega sloga
Amalija Maček Mergole: Prevajalska delavnica na dvoru Alfonza X. (1221‒1284)
Jasmina Markič: Španski romancero
Marjan Strojan: Satanov pogled. Pomen konteksta v prevajanju srednjeveške in renesančne književnosti, trije primeri
Milan Jesih: Ugibanje
Katja Stergar: Hamletovska dilema: rapir ali floret
Meta Grosman: Kritika književnega prevoda kot kritika v medkulturnem položaju. K štiristoletnici Hamleta
Anton Janko: Prevajanje srednjeveške nemške književnosti v slovenščino
Rozka Štefan: Jan Kochanowski pri Slovencih
Florence Gacoin-Marks: Kakšna slovenščina za prevajanje dramskih besedil? Dundo Maroje v slovenskih prevodih
Margit P. Alhady: Arabska srednjeveška literatura v slovenskih prevodih
Marija Javoršek: Strune truverjev / Charles d’Orléans (1394‒1465): Izbor

Varia
Peter Svetina: Japljev prevod Popovega Rondeauja
Darja Darinka Hribar: Dramski prevod in nebesedna komunikacija
Sonia Vaupot: Les traits culturels, essai de définition comme problème de traduction
Eugenio Coseriu: Napačna in pravilna izhodišča v teoriji prevajanja
Tom Priestly: Dve pesmi v prevodu

Kronika DSKP
Dušanka Zabukovec, Štefan Vevar: Kronika Društva slovenskih književnih prevajalcev od junija 2001 do junija 2002

Avtorji prispevkov