Priporočene cene

TARIFNIK PRIPOROČENIH AVTORSKIH HONORARJEV

Društva slovenskih književnih prevajalcev

 

Za prevode proznih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino: najmanj 300,00 evrov bruto za avtorsko polo (avtorska pola je opredeljena kot 30.000 znakov s presledki; obseg besedila se izračunava glede na prevod), odvisno od zahtevnosti besedila.

Za prevode poezije iz tujih jezikov v slovenščino: najmanj 2,80 evra bruto za verz, odvisno od zahtevnosti besedila.

Za prevode proznih, humanističnih in družboslovnih besedil iz slovenščine v tuje jezike: najmanj 365,00 evrov bruto za avtorsko polo (avtorska pola je opredeljena kot 30.000 znakov s presledki; obseg besedila se izračunava glede na prevod), odvisno od zahtevnosti besedila.

Za prevode poezije iz slovenščine v tuje jezike: najmanj 3,65 evra bruto za verz, odvisno od zahtevnosti besedila.

 

Dodatne klavzule:

1. Zneski v predlaganem tarifniku so določeni kot najnižji priporočeni, navzgor pa niso omejeni.

2. Mesečna norma prevajalca/-ke je največ 5 avtorskih pol. Če mora prevajalec/-ka na zahtevo založnika delo prevesti v krajšem času od delovne norme, je upravičen/-a do 30 % višjega honorarja.

3. Zneski tarifnika se letno povečujejo v skladu z rastjo povprečne plače. Trenutne najnižje meje so usklajene s predpisanimi najnižjimi še dopustnimi avtorskimi honorarji za subvencionirane knjige pri Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije.

4. Priporočene vsote avtorskih honorarjev ne veljajo za gledališka besedila, ki se ne obračunavajo po avtorskih polah.

Accessibility