Mednarodni prevajalski simpozij 2018

Mednarodni prevajalski simpozij
Društva slovenskih književnih prevajalcev

(Ljubljana, 5. in 6. oktober 2018)

Izbrane teme simpozija:

Prevajanje reglementirane poezije
Med prevodoslovno teorijo in prevajalsko prakso
Prevajanje slovenske literature v italijanščino

Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana

PETEK, 5. oktober 2018

16.00 Pozdravni nagovor predsednice DSKP dr. Đurđe Strsoglavec
16.20 dr. Barbara Pregelj: Zakaj potrebujemo Belo knjigo o prevajanju?
16.45 dr. Nadja Dobnik: Gospa Bovary v slovenščini – kako nam prevodoslovna teorija lahko pomaga vrednotiti prevode in presojati o njihovem zastaranju
17.10 Borut Kraševec: Prevod romana Samostan Zaharja Prilepina
17.35 Michele Miha Obit: Zakaj slovenska in italijanska literatura nista več vzporedni
18.00 Diskusija
Moderatorka: dr. Đurđa Strsoglavec

18.30 Odmor za kavo/čaj

19.00 Literarni večer v sklopu cikla Pridobljeno s prevodom:

Prevajalec in njegovi avtorji – s prevajalcem Vasjo Bratino se bo pogovarjala dr. Nadja Dobnik

SOBOTA, 6. oktober 2018

10.00 Ravel Kodrič: Pavle Merkù kot prevajalec Srečka Kosovela v italijanščino
10.25 Srečko Fišer: Trikrat Emily Dickinson
10.50 dr. Namita Subiotto: Krmar osmerca ali o verzu Rumena Leonidova v osrednjem ciklu zbirke Slepa nedelja
11.15 Diskusija

11.40 Odmor za kavo/čaj

12.10 dr. Miran Košuta: Prešernov sonet Memento mori v italijanskih prevodnih variacijah
12.35 dr. Nada Grošelj: Slišal sem žerjava glas ali Slišal žerjava sem glas?
13.00 Laura Repovš: Vprašanja metrike pri prevajanju poezije: beležke o špansko-slovenskem primeru
13.25 Diskusija
Moderatorka: Tanja Petrič

14.00–15.45 Kosilo

16.00–17.30 Vinko Avsenak: Soška fronta in Prežihov Doberdob (multimedijsko predavanje)

 

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Accessibility