Pavlihe in tečnobe: pogovorni jezik v književnem prevajanju

Društvo slovenskih književnih prevajalcev
vabi na pogovor

Pavlihe in tečnobe:
pogovorni jezik v književnem prevajanju

v soboto, 14. avgusta 2021, ob 19. uri
na vrtu Vile Zlatice v Rožni dolini
(Cesta 27. aprila 47, Ljubljana).

Raba neknjižnega jezika v izvirnem leposlovju pogosto predstavlja svojevrsten prevajalski oreh in je zagotovo ena najbolj diskutabilnih prevodoslovnih tem. Kakšen register naj v ciljnem jeziku ubere prevajalec, da ujame »pravo mero« in ekvivalenten učinek? Kako se izogniti pastem pretirane aktualizacije, ki lahko prehitro vodi v zastarelost? Kje je meja med pogovornim jezikom in narečjem? Do katere mere je treba pogovorni jezik stilizirati in ga prilagoditi pravopisnim pravilom? Kako izbira govora vpliva na (ne)primerne karakterizacije literarnih figur?
O tovrstnih vprašanjih se bodo pogovarjale uveljavljene prevajalke in prevodoslovke Saša Jerele, dr. Đurđa Strsoglavec in dr. Simona Škrabec. Pogovor bo povezoval Nino Flisar, ki je pred kratkim uredil jezikovni priročnik mariborske mestne govorice Štajerski .–árgo.
Pogovor, ki bo potekal v sodelovanju z Mednarodno ustanovo – Forumom slovanskih kultur, bo hkrati uvodni dogodek k 11. mednarodnemu prevajalskemu seminarju slovenske književnosti, ki ga bodo slavnostno odprli dr. Dimitrij Rupel (v. d. direktorja Javne agencije za knjigo RS), dr. Andreja Rihter (direktorica Foruma slovenskih kultur) in Tanja Petrič (predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev in vodja seminarja).

Dogodek sofinancirata Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana.

 

Accessibility