Studia translatoria

Zbirka je namenjena študijam o slovenskem literarnem prevodu kot močnem in vseskozi prisotnem delu slovenske kulture. Odpira različne poglede na raznovrstne segmente prevoda, na različne prevodoslovne metode in zgodovino prevajanja. Soizdajatelj zbirke in pobudnik za njeno ustanovitev je bilo Društvo slovenskih književnih prevajalcev.

Accessibility