Tone Smolej

13,00 

Iz francoskega poslovenjeno. Prispevki za zgodovino slovenskega literarnega prevoda (Studia translatoria 1)

Uredila: Majda Stanovnik Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU

Na zalogi

Tone Smolej
Iz francoskega poslovenjeno
Prispevki za zgodovino slovenskega literarnega prevoda
(Studia translatoria 1)

Uredila: Majda Stanovnik
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU
Ljubljana 2008
mehka vezava, 219 strani
ISBN: 978-961-254-085-2
Cena: 13,00 €

Knjiga prinaša trinajst študij, v katerih Tone Smolej obravnava izbrane segmente slovenske zgodovine prevajanja francoske književnosti. Avtor analizira začetke prevajanja v 19. stoletju (npr. Vernetov prevod Chateaubriandove Atale, Hostnikove prevode Julesa Verna, Kržišnikov prevod Nodierovega Jeana Sbogarja) kot tudi pomembnejše prevode v prvi (Karlinovo prevajanje Baudelairovih Pesmi v prozi) in drugi polovici 20. stoletja (Udovičevi prevodi Rož zla). Avtor se ukvarja tudi z vprašanjem, v kolikšni meri so ti prevodi vplivali na izvirno slovensko književnost.

Kazalo

Predgovor

»Vsahnjena magnoljna cvetlica«.
Zgodnja prevoda Chateaubriandove Atale.

»Jako ganljiva in stresajoča povest.«
Pavel in Virginija Bernardina de Saint-Pierra na Slovenskem

Od mitinga k taboru. Hostnikovo prevajanje Julesa Verna

»Francoz in jaz ‒ enak ukus.«
Kržišnikov prevod Nodierovega Jeana Sbogarja

»Mon Dieu, gospod marki.«
Juvančičev prevod Molièrovih Smešnih precioz

»Neizmerna usluga univerzalni kulturi.«
Debeljakova antologija Moderna francoska lirika

»Pod žalostnim nebesnim obokom«.
Karlinov prevod Baudelairovih Pesmi v prozi

»Zazri se v nas: pet, šest nas tu visi.«
Recepcija Villonovega Epitafa na Slovenskem

»Sine ira et studio«.
Borkova prevajalska poetika in prevod Balzacovega Polkovnika Chaberta

Oaza moderne evropske literature.
Grabnarjeva antologija Potovanje po Veliki Garabaniji

»Za to potovanje si se odločil zelo nenadoma«.
Prva slovenska srečanja z Michelom Butorjem in njegovo Modifikacijo

»Ne bom vzdihoval kot Ovid, iz toplega raja pregnan.«
Podobje v Udovičevih prevodih Baudelaira

Človeška država, podobna klijočemu travniku.
Kovičev prevod Éluardove poezije v luči kritike

Povzetek

Resumé

Biografski podatki o obravnavanih prevajalcih

Viri in literatura

Imensko kazalo