Zbornik DSKP – 31

8,00 

Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja (Obdobni pristop 5)

Uredila: Martina Ožbot Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Na zalogi

Zbornik DSKP ‒ 31
Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja

(Obdobni pristop 5)

Uredila: Martina Ožbot
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljubljana 2006
mehka vezava, 404 strani
ISBN: 978-961-6515-03-0, 961-6515-03-9
Cena: 8,00 €

Peti in zadnji del Obdobnega pristopa skozi prevajalsko optiko obravnava ključna dela iz prve polovice 20. stoletja ter teoretično problematizira nekatere prevajalske dileme.

Kazalo

Uvod urednice

Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja
Drago Bajt: Prevajanje ruske moderne literature
Rozka Štefan: Poljska simbolistična poezija v slovenskih prevodih
Nada Grošelj: Problem verzne oblike pri prevajanju drame Skala (The Rock) Thomasa Stearnsa Eliota
Evald Koren: Smrtna rima v prevodih Celanove Fuge smrti
Amalija Maček: O angelih: Rilkejeve Devinske elegiie v prevodu Kajetana Koviča
Janko Moder: Grešnik se pove: O uvodnem odstavku slovenskega prevoda romana Thomasa Manna Jožef in njegovi bratje, vzroka za »vzbuh slovenskega manjvrednostnega kompleksa«
Jasmina Markič: Alamutova popotovanja po Iberskem polotoku
Martina Ožbot: Kako daleč je Trst? O Umbertu Sabi v slovenskih prevodih
Gregor Perko: Madžarevičev nori ples besed: Potovanje k Célinu
Florence Gacoin-Marks: Besedna igra v Le parti pris des choses Francisa Pongea. Nerešljiv prevajalski izziv?
Mimi Podkrižnik: Svobodna zveza: André Breton in Aleš Berger
Aleš Berger: Noč bliskov v meglici spominjanj
Marija Javoršek: Navzdol do trate v vznožju griča je odšla
Luciano Luisi: Sv. Frančišek Asiški

Varia
Bożena Tokarz: Slovnične kategorije v prevodu na primeru slovenskih in poljskih prevodov 1. del: glagol
Hans J. Vermeer: Wege zu einer kognitiven Translationswissenschaft
Klaus Kaindl: Die Sprache der Liebe: Chansons von Edith Piaf im deutschen Sprachraum
Majda Stanovnik: Leemingov prevod Smoletove Antigone
Seta Knop: Cipek, Packo in pa Jaka, kaj le pobaline čaka? O zločinu in kazni pri Wilhelmu Buschu
Boris A. Novak: Prevajanje francoske simbolistične lirike
Barbara Pregelj: Španske romance pri Stanku Vrazu
Matej Hriberšek: Slovenskih prevodi antičnih proznih piscev od 1850 do 1930 (Splošne značilnosti)
Katja Zakrajšek: Iz prevajalske delavnice: prevod prevoda
Jürgen Jakob Becker: Übersetzung in Deutschland
Jolka Milič: Dvojezične zbirke ‒ zares dvorezni meč?
Marjan Strojan: Lost and found in translation

In memoriam
Štefan Vevar: Homo Moder: Skica ob slovesu
Tone Smolej: Janku Modru ob slovesu (Žalna seja, 26. oktobra 2006)
Dušanka Zabukovec: Vasji Cerarju v slovo, 3. novembra 2006
Marjan Strojan: Alasdair MacKinnon 1934‒2006
Jolka Milič: In memoriam Danetu Zajcu

Podatki o avtorjih