Zbornik DSKP – 29

8,00 

Prevajanje besedil iz obdobja romantike (Obdobni pristop 3)

Uredila: Martina Ožbot Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Na zalogi

Zbornik DSKP ‒ 29
Prevajanje besedil iz obdobja romantike
(Obdobni pristop 3)

Uredila: Martina Ožbot
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljubljana 2004
mehka vezava, 410 strani
ISBN: 961-6515-01-2
Cena: 8,00 €

Tretji del Obdobnega pristopa skozi prevajalsko optiko obravnava ključna dela iz obdobja romantike (Schiller, Scott, Prešeren, Nerval, Puškin itd.).

Kazalo

Uvod urednice

Prevajanje besedil iz obdobja romantike
Vladimir Pogačnik: Lamartinovo Jezero v prepesnitvi Janeza Menarta
Gregor Perko: Nervalove »Chimères« v treh slovenskih prevodih
Tone Smolej: Jean Sbogar med Slovenci
Martina Ožbot: Neskončnosti: Leopardijev L’Infinito in njegovi slovenski prevodi
Jasmina Markič: Slovenska lastna imena v španskem prevodu Prešernovih pesmi
Irena Samide: Romantična hrepenenja (O prevajanju nemške romantike)
Anton Janko: Sir Walter Scott pri Slovencih
Peter Mortensen: »The Flower of English Chivalry«: Scott, the German hero, and the making of a war-poem
Janko Moder: Moja srečevanja s Friedrichom Schillerjem od Potapljača prek Togenburga do Ode radosti
Hans J. Vermeer: Gedanken zu Novalis
Štefan Vevar: O diferenciaciji in hierarhizaciji prevodnih premikov: Ob Novalisovi Pesmi o vinu (v romanu Heinrich von Ofterdingen)
Amalija Maček: Kako modra je modra? Prevodne variante osrednjega simbola nemške romantike
Lado Kralj: Somnambulna Katica, podvojeni grof Strahlski
C C Wharram: Translation as symptom: the »sickness« of the romantic
Majda Stanovnik: Puškinov, Prijateljev, Borodinov in Klopčičev Onjegin
Drago Bajt: Tine Debeljak, prevajalec ruske romantične poezije
Rozka Štefan: Dva slovenska prevoda lirske pesnitve V Švici Juliusza Słowackega
Jonatan Vinkler: »Tisk a papír jsou výborneé.« ‒ Prešeren in Mácha v primežu nacionalizma
Andrej Arko: Po meri navdiha? (Napisano na podlagi opornih točk, nanizanih za prost nagovor)
Marija Javoršek: Nekaj pesmi Victorja Hugoja

Varia
Irena Jerovšek Vogrinc: Knjižni prozni prevodi v slovenščino med letoma 1848 in 1919
Nada Grošelj: Problematika besednega reda pri prevajanju slovenskega prostega verza v angleščino
Katja Zakrajšek: Kaj pa, ko ti pisatelj zapiše večjezično: Ob prevajanju romana Alahu ni treba Ahmadouja Kouroume
Hans J. Vermeer: Vorüberlegungen zu Rhetorik und Stilistik in der Translationswissenschaft
Sonia Vaupot: La question de l’unité en traduction
Miha Pintarič: Türkçe, Don Kişot? Why not?
Branko Madžarevič: Eno življenje, dvoje jazov
Darko Dolinar: Ob sedemdesetletnici Majde Stanovnik Blinc
Florence Gacoin-Marks: Pesmi Janeza Menarta v francoskem prevodu

Podatki o avtorjih