Hieronymus 03

5,00 

Revija o prevajalstvu
Journal for Translation

Uredila: Martina Ožbot, Tone Smolej Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Na zalogi

Hieronymus 03
Revija o prevajalstvu
Journal for Translation

Uredila: Martina Ožbot, Tone Smolej
Številka in letnik: št. 1–2, letn. 3
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljubljana 2009
mehka vezava, 191 strani
ISSN: 1855-4857
Cena: 5,00 €

Kazalo

Razprave
Katja Zakrajšek: Potujitveni in prisvajajoči prevod v luči medjezikovnih razmerij moči
Marjanca Martinuč: Prevajanje narečnih elementov v Camillerijevem dektektivskem romanu Tat malic
Marija Zlatnar Moe: Kaj imata skupnega Bridget Jones in Aragorn
Marija Skočir: Poezija Walta Whitmana v luči slovenskih prevodov
Matej Krajnc: Vloga pogovornega jezika pri prevajanju pesnikov / glasbenikov
Tone Smolej: O prevajanju imen v Flaubertovi Gospe Bovary

Refleksije
Milan Dolgan: Pesem Salve, Regina v stiškem rokopisu in pozneje
Nives Vidrih: Časovna pogojenost rabe pogovornega jezika (pri prevodih iz češčine)
Aleš Berger: Kako cicasta je posta(ja)la Queneaujeva Zazie …

Recenziji
Majda Stanovnik: Martin Grum: Slovenski prevajalski leksikon 1550–1945
Tanja Žigon: Zbornik o prevodoslovju Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge

In memoriam
Majda Stanovnik: Darinka Soban
Miriam Drev: Janez Gradišnik
Majda Stanovnik: Janez Gradišnik
Branko Madžarevič: Radojka Vrančič
Tone Smolej: Besede na žalni seji za Radojko Vrančič

Kronika
Barbara Juršič: Podelitev nagrade za mlade prevajalce ESASI veleposlaništva Španije

Prevedeno
Ignac Fock: Antonio Machado – Na bregovih Duera
Ignac Fock: Antonio Machado – Portret