Ožbot Currie, Martina

Izvirni jezik:
italijanščina

Ciljni jezik:
slovenščina