Kalc, Andreja

Izvirni jezik:
italijanščina, ruščina, ukrajinščina

Ciljni jezik:
slovenščina