Linde, Liza

Izvirni jezik:
angleščina, nemščina, slovenščina

Ciljni jezik:
angleščina, nemščina, slovenščina