Bogataj Gradišnik, Katarina

Izvirni jezik:
angleščina, nemščina

Ciljni jezik:
slovenščina