Velkovrh Bukilica, Vesna

Izvirni jezik:
angleščina, francoščina, italijanščina, španščina

Ciljni jezik:
slovenščina