Capuder, Majda

Izvirni jezik:
angleščina, francoščina, italijanščina

Ciljni jezik:
slovenščina