Mihelič, Mojca

Izvirni jezik:
bosanščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, srbščina

Ciljni jezik:
slovenščina