Kovič Brala, Nina

Izvirni jezik:
francoščina, portugalščina, španščina

Ciljni jezik:
slovenščina