Marinčič, Marko

Izvirni jezik:
francoščina, grščina, latinščina

Ciljni jezik:
slovenščina