Taufer, Veno

Izvirni jezik:
angleščina, hrvaščina, makedonščina, srbščina

Ciljni jezik:
angleščina, slovenščina