Dolgan, Tone

Izvirni jezik:
angleščina, francoščina, italijanščina, slovenščina

Ciljni jezik:
italijanščina, slovenščina