Odprta okna

14,00 

Komparativistika in prevajalstvo
Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu

Uredili: Martina Ožbot, Darko Dolinar, Tone Smolej Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU

Na zalogi

Odprta okna
Komparativistika in prevajalstvo

Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu

Uredili: Martina Ožbot, Darko Dolinar, Tone Smolej
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU
Ljubljana 2009
mehka vezava, 336 strani
ISBN: 978-961-254-169-9
Cena: 14,00 €

Zbornik, ki so ga uredili Martina Ožbot, Darko Dolinar in Tone Smolej, je nastal kot počastitev življenjskega dela slovenske prevajalke in literarne komparativistke Majde Stanovnik ob njeni petinsedemdesetletnici. Prinaša šestnajst razprav različnih avtorjev, ki se tako ali drugače dotikajo prevajalkinega prevodnega opusa. Od novih obravnav tem in problemov, s katerimi se je pri svojem delu soočala, do raziskovanja slovenskih in neslovenskih prevodov Medveda Puja in Prevzetnosti in pristranosti – del, po katerih je Majda Stanovnik kot prevajalka najbolj poznana. Dodana je tudi obsežna bibliografija, ki zajema obdobje med letoma 1953 in 2008 ter obsega čez tristo objav.

Kazalo
Darko Dolinar, Martina Ožbot, Tone Smolej: Ob petinsedemdesetletnici Majde Stanovnik Blinc
Kajetan Gantar: Sovretova Odiseja med prevodom in parafrazo
Matej Hriberšek: O nekaterih pomembnejših prevodih iz klasičnih jezikov v 19. stoletju
Vlasta Pacheiner – Klander: Glaserjevi prevodi Kalidasovih podob
Darko Dolinar: Zgodnja hermenevtična praksa na slovenskem in Primož Trubar
Monika Deželak Trojar: Adam Skalar in njegovo prevajalsko delo
Luka Vidmar: Pohlinov prevod Gellertovih epistolarnih modelov in problem slovenskega pisma v razsvetljenstvu
Marjana Kobe: Prvi prevodi tujega posvetnega mladinskega slovstva v 18. stoletju
Norbert Bachleitner: Die Rezeption Jane Austens im deutschsprachigen Raum
Vanesa Matajc: Majda Stanovnik in Jane Austen: metodološki premiki v slovenski recepciji
Barbara Pregelj: Besedna goščava v stoletni hosti: Medved Pu in Winny De Puh
Amalija Maček: Rojstni dan
Virgilijus Čepaitis: Medved Pu skozi čas
Martina Ožbot, Tone Smolej: »Pickwikier – posloveniti!« Usoda Dickensovih Pickwickovcev na Slovenskem
Florence Gacoin-Marks: Šest slovenskih prevodov Baudelairove Harmonie du soir
Peter Svetina: Cenzura v prevodih mladinske književnosti v času socializma
Alenka Koron: Stapljanje avtobiografije, fikcije in spominov: Frank McCourt in Lojze Kovačič

Slikovno gradivo
Martin Grum: Bibliografija Majde Stanovnik 1953–2008