Martin Grum

8,00 

Slovenski prevajalski leksikon 1550–1945
Poskusni zvezek A–J

Zbral in uredil: Martin Grum Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU

Na zalogi

Martin Grum
Slovenski prevajalski leksikon 1550–1945

Poskusni zvezek A–J

Zbral in uredil: Martin Grum
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU
Ljubljana 2007

mehka vezava, 263 strani
ISBN: 978-961-6515-04-7
Cena: 8,00 €

Objavljena je prva, vzorčna knjiga celovitega priročnika o pomembnem segmentu slovenske kulture, tj. naši obsežni prevodni literaturi. Podatke o tem, kdo, kaj in kdaj je prevajal v slovenščino od Trubarjevih časov do konca 20. stoletja, bo na koncu dopolnil še seznam prevajanih avtorjev. Martin Grum, ki sestavlja to temeljno, že dolgo pogrešano delo, se metodološko opira na Modrov pionirski Slovenski leksikon novejšega prevajanja (1985), a ga dopolnjuje npr. z razširjenimi biografijami prevajalcev in novimi bibliografskimi najdbami, vse podatke pa razvršča veliko bolj pregledno in zato hitreje dostopno. Poskusni zvezek Slovenskega prevajalskega leksikona je izšel v sodelovanju z Inštitutom za kulturno zgodovino ZRC SAZU.